+1 647-838-5272 - +1 647-949-7575

info@top100startups.ca

Top100Startups راهنمایی، ابزار و منابعی را در اختیار کارآفرینان قرار می دهد تا ایده خود را برای موفقیت پایدار راه اندازی کنند. از ایده پردازی تا ایجاد، تامین مالی تا عملیات, ما یک مرکز مرکزی برای ایجاد، توسعه و مدیریت کسب و کار شما هستیم. علاوه بر این، ما به شما کمک می کنیم مجوز کسب و کار مورد نیاز خود را دریافت کنید. به شما کمک می کند تا طرح کسب و کار خود را بنویسید و شما را با بودجه دولتی یا خصوصی برای راه اندازی شرکت خود مرتبط کنید.